obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gródku o oddział przedszkolny. 19.01.2022

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gródku o oddział przedszkolny.

19.01.2022

Drzycim, dnia 19.01.2022 r.
RIRG.6733.9.ZOW.2021/2022
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
zawiadamiam
na wniosek z dnia 22 grudnia 2022 r. złożonego przez Pana Mariana Krywald, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Gródku o oddział przedszkolny, na terenie działki nr 18/1, obręb Gródek, gmina Drzycim
Zgodnie z art. 10 KPA informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w Urzędzie Gminy Drzycim z siedzibą 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 - Krzysztof Nowiński.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone. 

Plik do pobrania:
obwieszczenie (1016kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (19 stycznia 2022)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (20 stycznia 2022, 11:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37