Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Konkurs skierowany jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach, rozgrywkach, meczach lig środowiskowych, prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów dla dzieci i młodzieży, organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wybranych dyscyplin sportu, rozwijanie ruchu amatorskiego i propagowanie zdrowego trybu życia.

Zarządzenie Nr 5/2010 (37kB) word

Ogłoszenie konkursu (104kB) pdf

Druk oferty (73kB) word

Druk korekty zakresu zadania (57kB) word

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu ofert nr 1/2010 (32kB) word

W związku z tym, że kwoty dotacji są niższe niż wnioskowane w ofercie, oferenci mogą zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania na druku stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Drzycim Nr 6/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. lub wycofać swoją ofertę. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków gminy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wyszczególnionych w złożonej ofercie.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (7 stycznia 2010)
Opublikował: Ludwika Rezmer (7 stycznia 2010, 11:46:02)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (24 lutego 2010, 13:27:16)
Zmieniono: dodanie wyników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3013