zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów.

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.13.2020
wartość: mniejsza od kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.