przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości oraz sprawności użytkowej ulic i placów w miejscowościach Drzycim i Gródek

Drzycim, 12 grudnia 2003 r.

 

W Ó J T    G M I N Y     D R Z Y C I M

ul. Podgórna 10 , 86 – 140 Drzycim

tel. 0*52 331-70-79 e-mail:ug@drzycim.pl http:// www.drzycim.pl

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro

Utrzymanie czystości oraz sprawności użytkowej ulic i placów

w miejscowościach Drzycim i Gródek.

  • Miejsce realizacji : miejscowości : Drzycim i Gródek

  • Termin realizacji : od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

  • Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert: częściowych, równoważnych, wariantowych

  • Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Istotnych Warunków Zamówienia , który można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drzycimiu pok. nr 10 lub za zaliczeniem pocztowym .

        Cena formularza – 15 zł ( płatne w Banku Spółdzielczym na konto Urzędu Gminy w

        Drzycimiu nr konta 81690006-374-36011-11/0 )

  • Miejsce składania ofert : URZĄD GMINY w Drzycimiu , ul. Podgórna 10

          pok. nr 2 ( Sekretariat) .

  • Termin składania ofert upływa dnia : 29 grudnia 2003 r. o godz. 10.00 .

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – URZĘDZIE GMINY w Drzycimiu,      pok. nr 18 w dniu : 29 grudnia 2003 r. o godz. 10.30

  • W postępowaniu stosowane będą preferencje krajowe.

  • W postępowaniu stosowane będą następujące kryteria:

        Cena- 100 %

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci :

1) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 pkt.1-5 Ustawy o zamówieniach publicznych

             2)   spełniają wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Wójt Gminy Drzycim

/-/ mgr inż. Józef Gawrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Gaca (15 grudnia 2003)
Opublikował: Bożena Gaca (15 grudnia 2003, 10:32:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2834