Fundusz alimentacyjny

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGOprzysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.

 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.

 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.

 4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).

 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.

 3. Zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 4. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – osób z rocznika 1994 i starszych,

 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku 2011 wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

 6. zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011r.,

 7. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2011 (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego itp.),

 8. oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2011 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,

 9. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.),

 10. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 11. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 12. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2011 roku,

 13. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

 14. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2011r.,

 15. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2011r.

 16. zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,

 17. informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą - oryginał,

 18. prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego

 19. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;Załączniki i wnioski do pobrania:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (129kB) word ,

- oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (15kB) plik ,

- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie podatku zryczałtowanego (13kB) plik ,

- oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (34kB) plik ,

- oświadczeni o wielkości gospodarstwa rolnego (11kB) plik .


Wytworzył: Agnieszka Braszka-Rajnowska (5 grudnia 2012)
Opublikował: Jacek Szopiński (5 grudnia 2012, 13:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij