Sesja Rady Gminy 15.06.2022

Sesja Rady Gminy

15.06.2022


INFORMACJA
23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 12:00
w Sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu ul. Podgórna 15a
odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy.

 
 


1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nauczycieli gminy Drzycim.
9.    Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim i pozostałymi gminami z terenu powiatu świeckiego na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwość realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 20212027 w formie partnerstwa
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej dz. nr 33/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Gacki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych dz. Nr 35/2 i 33/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Gacki.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/247/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
16. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały o wotum zaufania dla Wójta Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2021 rok.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamkniecie obrad.

metryczka


Wytworzył: Karolina Daroń-Gorczyca (15 czerwca 2022)
Opublikował: Karolina Daroń-Gorczyca (15 czerwca 2022, 10:38:40)

Ostatnia zmiana: Karolina Daroń-Gorczyca (15 czerwca 2022, 11:00:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38